Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης θέλει τη βοήθεία σας!

Εν όψει του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφέρειά μας θα ήθελε να ακούσει την γνώμη όλων των Ενήλικων Στελεχών της, ώστε να ληφθεί υπόψη στην πρότασή της για την βελτίωση του μοντέλου της ευέλικτης εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο έως και τις 5 Ιανουαρίου 2020.