Ομάδα Πολιτικής Προστασίας

Ομάδες Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα

Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία ατόμων, ομάδων ή κοινοτήτων από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Οι καταστροφές αυτές μπορεί να είναι από οποιαδήποτε αιτία, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, προκαλώντας καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Στην Ελλάδα, για την υλοποίηση του σκοπού της πολιτικής προστασίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι κατά τόπους εθελοντικές οργανώσεις και ειδικευμένοι εθελοντές. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας το σημαντικό εργαλείου του εθελοντισμού θέσπισε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία αποτελεί τον εθνικό φορέα ένταξης αυτών στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων.

Προσκοπική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλονίκη

Οι Πρόσκοποι Θεσσαλονίκης έχουν ιδρύσει την «Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Προσκόπων Θεσσαλονίκης», η οποία αποτελεί τοπικό τμήμα της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Σ.Ε.Π. και συνδράμει σε τοπικό επίπεδο όποτε κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας μ’ όλους τους Δήμους της Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

Τα μέλη της «Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Προσκόπων Θεσσαλονίκης» είναι ενήλικα μέλη και στελέχη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, οι οποίοι εκπαιδεύονται συνεχώς σε τομείς όπως, οι πρώτες βοήθειες, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην πυροπροστασία, στις τηλεπικοινωνίες, στη ναυαγοσωστική, και σε πολλά άλλα. 

Κάνοντας πράξη του Νόμο των Προσκόπων, βοηθούν όποιο άτομο, ομάδα, ή κοινότητα έχει ανάγκη, προστατεύοντας τους ίδιους και την περιουσία τους, αλλά και τη φύση, πάντα με ασφάλεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Προσκόπων Θεσσαλονίκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Έφορο Πολιτικής Προστασίας στο email cp@the.sep.org.gr ή στο τηλέφωνο: +302310857567.