Δ4. Προσκοπισμός & Σύγχρονα κοινωνικά θέματα της Ελληνικής Κοινωνίας (8η)

Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 17/10/2022
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μπονώρη Χριστίνα

Date

29 Oct 2022

Κόστος

15, 00 €

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοίνωση

Τοποθεσία

Προσκοπικό Κέντρο "Άγιος Ανδρέας" Αττικής
Κατηγορίες

Διοργανωτής

Εφορεία Εκπαίδευσης
Ανακοίνωση