Ερωτηματολόγιο

Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης θέλει τη βοήθεία σας! Εν όψει του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφέρειά μας θα ήθελε να ακούσει την γνώμη όλων των Ενήλικων Στελεχών της,...

Ανακοίνωση 213/2019: Συνεδρίαση ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 7ου Σ. A/Π. Μενεμένης Τ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2019 ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 7ου Σ.A/Π. Μενεμένης Τ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αγαπητοί μου, Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό διοίκησης του Σ.Ε.Π., εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι...
Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης

Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση 209/2019 14 Νοεμβρίου 2019 Αδελφοί μου,Σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/16.04.2014 – ΦΕΚ 115Α/12.05.2014-άρθρο 25 παράγραφος ιβ΄) και του Κανονισμού Διοίκησης (Μέρος 7ο άρθρο 6), την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες από 18:00...