39η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση

The event is finished.