Προσκοπισμός στην πράξη – Κλάδος Ανιχνευτών (Λήξη Αιτήσεων 15/02/2023) Σταύρος Παπαδόπουλος

Date

04 - 05 Mar 2023

Time

08:00 - 17:00
Κτίριο Περιφερειακής Εφορίας Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία

Κτίριο Περιφερειακής Εφορίας Θεσσαλονίκης
Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Ά 1
Κατηγορίες

Κατηγορίες Άρθρων