Σχετικά

Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Θεσσαλονίκης βοήθησαν και ασχολήθηκαν αρκετά άτομα, τα οποία και θέλουμε να ευχαριστήσουμε.

Κατασκευή

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτέλεσε project – μάθηση στην πράξη – του τμήματος εκμάθησης WordPress ενηλίκων, που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο 2019 από το εξειδικευμένο κέντρο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών RAM computer Πυλαίας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία SimplyFine παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την φιλοξενία της. 

Γραφικά

Για την δημιουργία των γραφικών της παρούσας ιστοσελίδας ασχολήθηκαν:

  • Ιωσήφ Δακορώνια – Μαρίνα, Ενήλικο Στέλεχος Σ.Ε.Π., Αττική
  • Κωνσταντίνο Ορφανάκο, Συμβολαιογράφο, Ενήλικο Στέλεχος Σ.Ε.Π., Θεσσαλονίκη

ενώ αρκετά γραφικά αξιοποιήθηκαν από τις ιστοσελίδες:

Φωτογραφίες

Το φωτογραφικό υλικό που φιλοξενείτε στην παρούσα ιστοσελίδα προήλθε:

  • Φραγκίσκο Πενταράκη, Ενήλικο Στέλεχος Σ.Ε.Π., Νίκαια Αττικής
  • 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Μετεώρων – Πολίχνης
  • 9o Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καλαμαριάς

ενώ αρκετές φωτογραφίες αξιοποιήθηκαν από τις ιστοσελίδες:

Κείμενα

Για την σύνταξη των κειμένων ασχολήθηκαν